Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2014

aweewa
3344 146e 500
yep. holidays!!! <3

July 18 2014

aweewa
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham. 
— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle viaowieczkini owieczkini
aweewa
Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku(...)Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromswojszlak swojszlak viaheroine88 heroine88
aweewa
 
Reposted fromfandoms fandoms viapapaja papaja
aweewa

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaheroine88 heroine88
aweewa
Chipi velazquez | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapapaja papaja
aweewa

Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
aweewa
aweewa
Reposted fromlaluna laluna viaheroine88 heroine88
aweewa
0026 f73c 500
Newborn elephant
Reposted frombiru biru viaheroine88 heroine88
aweewa
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaheroine88 heroine88
aweewa
Reposted fromVix Vix viaheroine88 heroine88
aweewa
Reposted fromineedhelp ineedhelp viaero-Neo ero-Neo
aweewa

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— A wtedy to ja współczuję...
Reposted fromSzpilko Szpilko viaheroine88 heroine88
aweewa
5872 d57b 500
Reposted fromvanilka vanilka viaheroine88 heroine88
aweewa

siryiyi:

Now I know who it is! This wonderful artist was the person who made all of these and more. Go check out her other stuff on her deviant art profile! :)

Reposted fromilovemovies ilovemovies viaero-Neo ero-Neo
aweewa
5904 1562
Reposted fromReeshTHE6 ReeshTHE6 viaero-Neo ero-Neo
aweewa
gardem s/s 2014
aweewa
7225 6498
Reposted frombubububu bubububu viaheroine88 heroine88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl